הנחיות במידה ואתר ביה"ס קורס

כחלק מהערכות לתרגיל החירום, אנו מציעים חלופה להמשך תקשורת עם התלמידים אך ורק במידה וסביבת אתר בית הספר קורסת במהלך התרגיל.

אנו מדגישים כי זו חלופה בלבד ויש לבצעה מבעוד מועד במידה וקיים חשש לקריסת האתר הבית ספרי.

אנו מציעים לפתוח מסמך שיתופי עבור כל כיתה בה תוצג הפעילות . על המסמך להיות ברמת שיתוף : כל אחד שיש לו את הקישור יכול לערוך, (אין חובת חשבון Google  לתלמידים)

מומלץ לארגן את המסמך כך שלכל תלמיד יהיה מקום לביטוי במסמך.

על מנת להיערך להכנת חלופה זו יש להתייחס להיבטים הבאים :

1.   למורה חייב להיות חשבון בגוגל (gmail).

2. היכנסו למצגת וראו כיצד ניתן לפתוח מסמך שיתופי ולעבוד עליו.

3.  בטרם תחילת התרגיל – חשפו את הקישור השיתופי בפני התלמידים והראו להם כיצד יש לעבוד בקובץ.

4.  שילחו מראש את הקישור השיתופי להורים ולתלמידים א (את הקישור –ניתן לשמור לתלמידים בהתקן נישא או לחלק מדבקות עם הכתובת החלופית).