המלצות למשימות אוריינות מתוקשבות

המשימות האורייניות המתוקשבות נועדו לתרגול של ידע ומיומנויות בגישה מעשית, בדומה ל"עולם המבוגרים" ובסביבה ממוחשבת. המשימות מזמנות התנסות בכישורי חיים ויכולת לפתור בעיות מורכבות המצריכות שילוב בין תחומים שונים

להלן קישורים:

משימות לתלמידי כיתות היסוד
משימות לתלמידי חט"ב וחט"ע
- יש להכנס רק עם ססמת הזדהות אחידה


Comments