דף הבית

השימוש בסביבה מקוונת בכלל, ולמידה מרחוק בפרט, בשגרה כמו גם בחירום, מהווים תחליף נוסף למסגרת הפעילות הלימודית, כאשר התלמידים ו/או המורים אינם יכולים להגיע פיסית לבית הספר. למידה מרחוק תאפשר למורים לקיים שגרת הוראה מבית הספר, מהבית, או ממרחב הוראה מיוחד, כאשר התלמידים לומדים בביתם ושומרים על קשר באמצעות רשת האינטרנט. 

תרגיל של "למידה מרחוק" בחירום ייערך במחוז חיפה ביום חמישי , כ'  בשבט, תשע"ז – 16  בפברואר 2017, כחלק מהיערכות לשעת חירום ובמסגרת תרגיל ההתגוננות הארצי. במהלך התרגיל יפעלו התלמידים מהבית החל מהשעה 14:00

במהלך התרגיל ינהלו המורים והתלמידים שיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי שבאתר בית הספר ויתנסו בשימוש במערכות שונות ללמידה מרחוק, תוך ביצוע פעילות לימודית מתוקשבת. 

מידע נוסף ניתן למצוא בקישור למידה מרחוק בחירום - בענן החינוכי