הודעות משרד החינוך בזמן תרגיל ובשעת חירום על פי שכבות גיל :

הודעות לכיתה א'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ב'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ג'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ד'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ה'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ו'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתות ז'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ח'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה ט'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה י'

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה י"א

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט

הודעות לכיתה י"ב

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט
 

RSS מטה שכבה ב

לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת האתר של מפרט הגאדג'ט