הודעות משרד החינוך בזמן תרגיל ובשעת חירום על פי שכבות גיל :

הודעות לכיתה א'

הודעות לכיתה ב'

הודעות לכיתה ג'

הודעות לכיתה ד'

הודעות לכיתה ה'

הודעות לכיתה ו'

הודעות לכיתות ז'

הודעות לכיתה ח'

הודעות לכיתה ט'

הודעות לכיתה י'

הודעות לכיתה י"א

הודעות לכיתה י"ב

 

RSS מטה שכבה ב