הנחיות הערכות וביצוע

שלב

סוג הפעילות

הפעולה הנדרשת

הערות

הערכות לתרגילי החירום המחוזי והארצי 

הכנת הפורטל הבית ספרי

בדיקת המרחבים הכיתתיים – כניסת תלמידים עם סיסמה, בחירת משימה מתוקשבת לתלמידים. בדיקת קיום מרחב שיח.

 במידה ואין מרחב שיח שיתופי ניתן ליצור: במסמכים שיתופיים, בלוח שיתופי, מחברת שיתופית.

(הצעות לשיח שיתופי)

 

 תרגיל הערכות מחוזי  

21-25/1

שיח מקוון

קיום שיח מקוון במרחב הלמידה הכיתתי/מקצועי אתר בית הספר

 

בחירת פעילות

פדגוגית 

מתוקשבת

ו/או

הרשמה

להרצאה מקוונת

בחירת פעילות מתוקשבת ממאגר יחידות הוראה מתוקשבות

בסביבת למידה מרחוק שעת חירום/ מספקי התוכן/ יחידת הוראה בית ספרית

 

בחירת פעילות לקראת התרגיל הארצי 

יסודי וחט"ב

כניסה למערכת ההרצאות המקוונות בסביבת למידה מרחוק בשעת

חירוםבחירת הרצאה עבור התלמידים וביצוע תהליך הרשמה על ידי המורה

*תיכון

.1 כניסה למערכת ההרצאות המקוונת בסביבת למידה מרחוק

     "צו 8 בחינוךבחירת שיעור עבור התלמידים וביצוע תהליך -

הרשמה לשיעור על ידי המורה

 . 2. וידוא כי התלמידים יודעים להיכנס לכיתה הווירטואלית

בהלימה להנחיות

דיווח על ביצוע הערכות בטופס המקוון עד ה- 

הפעלת בתרגיל

18.2.18

השתתפות בהרצאה

מקוונת ו/או הפעלת

פעילות מתוקשבת

1.קיום שיח מקוון במרחב הכיתתי אודות הפעילות המתוקשבת ו/או הרצאה מקוונת

2  פרסום פעילות מתוקשבת במרחב הלמידה  הכיתתי/המקצועי  באתר בית הספר

   .3 הפניית התלמידים מהמרחב הכיתתי אל  סביבת למידה

בחירום וכניסה להרצאה הנבחרת

 דיווח על ביצוע התרגיל בטופס המקוון עד 

ĉ
פנינה טל,
22 בדצמ׳ 2016, 0:41
Comments